Kundklubbspaket SC2

Hela Sverige

SC2: BMI, Plannja, Gyproc.

Detta koordineras av Jessica Larsson, kundklubbsansvarig. Berörda filialer kontaktas direkt.

  • Leverantörer utbildar Beijers mest aktiva och lojala kunder:​
  • 10 utvalda filialer.​
  • Livemöten med möjlighet till utbildning, träning och testning av produkter/tjänster.​
  • Beijer bjuder in kundklubbsmedlemmar.​
  • Utbildningen samordnas med lokal Beijerpersonal och säljkår. ​
  • Relationsskapande proffskundseventsi samband med utbildningen ovan: ​
  • Beijers projektleder kundeventen och kundklubben står för eventkostnaderna.​

Hela Sverige