Policy och regelverk

Här kan du läsa om Beijers regelverk kring extern representation.

Extern representation – gåvor, underhållning och gästfrihet

Med extern representation avses givande och mottagande av gåvor, underhållning och allmän gästfrihet till/från potentiella och befintliga kunder, leverantörer eller tredje parter. All extern representation ska utövas återhållsamt, med omdöme och den ska alltid ha ett omedelbart samband med vår verksamhet.

Läs mer om Extern representation i vårt interna dokument via knappen nedan.